English about conference

O konferencji

Szablon dla autorów

Preparing Your Paper

Formularz rejestracji

Registration form

Publikacje spełniające wymogi formalne oraz przygotowane zgodnie z szablonem należy wysłać na adres: i.zarzadzania@gmail.com

PROGRAM RAMOWY

 

KONGRES MŁODYCH BADACZY

I Międzynarodowa Studencka

Konferencja Naukowa

„Innowacje w zarządzaniu"

 

 

CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest wymiana wiedzy, dyskusja o nowoczesnych metodach zarządzania, w szczególności z obszaru badań innowacji i przedsiębiorczości, integracja środowiska studentów i młodych naukowców, umożliwiająca zaprezentowanie badań własnych oraz doświadczeń.
W programie konferencji przewidziane są specjalne forum badawcze i warsztaty dla studentów, doktorantów oraz młodych badaczy

TEMATYKA

 • Innowacyjne modele biznesu
 • Kreatywność w strategii organizacji
 • Modele uczącej się i innowacyjnej organizacji
 • Społeczny kontekst innowacyjności
 • Innowacyjność w procesie podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw
 • Inspiracje dla innowacji (predyspozycje kreatywne organizacji, rola kompetencji kierownika, zespoły innowacyjne)
 • Wspomaganie kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem w warunkach zmian
 • Zarządzanie wiedzą i kapitałem intelektualnym
 • Wyzwania rozwojowe współczesnych przedsiębiorstw
 • Nowoczesne metody zarządzania
 • Przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność jako obszary konkurencyjności przedsiębiorstw

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE

 • Warsztat zarządzanie projektami i innowacjami, przedsiębiorczość akademicka
 • Wiosenna Szkoła Młodego Badacza: warsztat wystąpienia publiczne

PUBLIKACJA

Prace, które uzyskają pozytywne recenzje opublikowane zostaną w monografii (język polski lub angielski)

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI

17 marca 2016 r.

Instytut Spraw Publicznych, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński

WAŻNE DATY

 • Termin zgłoszeń: 10.02.2016 15.02.2016
 • Termin nadsyłania referatów: 29.02.2016
 • Informacja o przyjęciu referatów: 05.03.2016
 • Termin dokonywania wpłat: 29.02.2016
 • Program konferencji: 07.03.2016
 • Konferencja: 17.03.2016

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego

2. Dokonanie opłaty konferencyjnej na konto:

Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ISP)

Numer konta:

94 1240 4722 1111 0000 4856 6759
z dopiskiem IZ2015_Imię_Nazwisko

 

OPŁATA KONFERENCYJNA

95,00 zł – udział w konferencji z publikacją
Kwota obejmuje:
- materiały konferencyjne
- publikację artykułu w monografii (po uzyskaniu pozytywnej recenzji)
- serwis kawowy, lunch
- udział w warsztatach towarzyszących
- zaświadczenie o wystąpieniu
- zaświadczenie o udziale w Wiosennej Szkole Młodego Badacza

60,00 zł – udział w konferencji bez publikacji

 

 

KOMITET NAUKOWY


Przewodniczący
prof. dr hab. Barbara Kożuch

 • prof. dr hab. Wojciech Czakon (Polska)
 • prof. Dr. Takács-György Katalin Ph.D. (Węgry)
 • prof. dr hab. Antoni Kożuch
 • prof. Bogdan Lent (Szwajcaria)
 • prof. Philip Neck (Australia)
 • prof. dr. Rimantas Stašys (Litwa)
 • prof. dr hab. Barbara Mazur (Polska)
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Wziątek-Staśko (Polska)
 • dr hab. inż. Marzena Kramarz (Polska)
 • dr inż. Werner Bernatik (Czechy)
 • dr Iwona Burka (Polska)
 • dr Patrycja Klimas (Polska)
 • dr Iwona Kłóśka (Polska)
 • dr Dariusz Lizak (Polska)
 • dr Witold Marzęda (Polska)
 • dr Mateusz Lewandowski (Polska)
 • dr Mariusz Rogalski (Polska)
 • dr inż. Katarzyna Sienkiewicz-Małyjurek (Polska)
 • dr Katarzyna Zięba (Polska)

KOMITET ORGANIZACYJNY

Przewodniczący:
dr Regina Lenart-Gansiniec

Sekretarze:

 • Wiktoria Wajda – Przewodnicząca Koła
 • Sylwia Smaga – Wiceprzewodnicząca Koła
 • Aleksandra Tarasiuk – Sekretarz Koła

KONTAKT
Koło Naukowe „Innowatorzy Zarządzania"
ul. Prof. S. Łojasiewicza 3
30-348 Kraków
e-mail: i.zarzadzania@gmail.com
www.innowatorzy.isp.uj.edu.pl

PATRONAT HONOROWY
Patronat Honorowy Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego
Partnerstwo Miasta Kraków
Patronat Honorowy Jacek Krupa Marszałek Województwa Małopolskiego
Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie
Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości
Fundacja Inicjatyw Innowacyjnych
INNOventure sp. z o.o.
Fundacja Pro Inventum
Studenckie Forum Business Centre Club w Krakowie
Fundacja Polska Innowacyjna
Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

PATRONAT MEDIALNY
Magazyn Eurostudent

WSPÓŁPRACA
Sekcja Karier Uniwersytetu Jagiellońskiego

 

 
 

Dołacz do nas!